مؤلفات حول العلمانية https://okamel.com/index.php/ ar كتاب قراءة نقدية في فكر محمد سعيد عشماوي والرد على افتراءاته https://okamel.com/index.php/books/about-secularism/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87 <span>كتاب قراءة نقدية في فكر محمد سعيد عشماوي والرد على افتراءاته</span> <span><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">عمر عبدالله كامل</span></span> <span>أحد, 05/03/2020 - 03:38</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>كتاب قراءة نقدية في فكر محمد سعيد عشماوي والرد على افتراءاته من مؤلفات فضيلة الدكتور عمر عبدالله كامل في مؤلفات حول العلمانية</p> </div> <div class="field-name-field-categories"> <ul class="c-tags c-theme-ul-bg"><li><a href="/index.php/books/about-secularism">مؤلفات حول العلمانية</a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><div class="c-shop-product-details-2"> <div class="c-product-gallery"> <div class="c-product-gallery-content"> <div class="c-zoom"> <img src="/sites/default/files/2020-05/rad_ala_ashmawee.jpg" width="576" height="824" alt="كتاب قراءة نقدية في فكر محمد سعيد عشماوي والرد على افتراءاته" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="row c-product-gallery-thumbnail"> <div class="c-product-thumb col-xs-3"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/2020-05/rad_ala_ashmawee.jpg?itok=bG1JdIbn" width="154" height="220" alt="كتاب قراءة نقدية في فكر محمد سعيد عشماوي والرد على افتراءاته" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-link-id field--type-integer field--label-hidden field__item">41</div> <div class="c-product-new">مصور</div><div class="c-product-sale">Off</div> <div class="field field--name-field-book-pdf field--type-file field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><iframe class="pdf" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="no" width="100%" height="500px" src="/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fokamel.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbooks%2F2020-09%2Frad_ala_ashmawee.pdf" data-src="https://okamel.com/sites/default/files/books/2020-09/rad_ala_ashmawee.pdf" title="rad_ala_ashmawee.pdf"></iframe> </div> </div> <section class="c-comments"> <div class="c-content-title-1"> <h3 class="c-font-uppercase c-font-bold"> إضافة تعليق </h3> <div class="c-line-left"></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=19&amp;2=comment&amp;3=comment" token="qxWv4qHZP5DVri8yNHVDOGyFO3855_xVgGs6v6Fkg1I"></drupal-render-placeholder> </section> Sun, 03 May 2020 00:38:04 +0000 عمر عبدالله كامل 19 at https://okamel.com https://okamel.com/index.php/books/about-secularism/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87#comments