مفاهيم يجب أن تصحح https://okamel.com/ ar كلمة هادئة في حديث افتراق الأمة https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9 <span>كلمة هادئة في حديث افتراق الأمة</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">عمر عبدالله كامل</span></span> <span>اثنين, 06/07/2021 - 11:21</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>كلمة هادئة في حديث افتراق الأمة من مؤلفات فضيلة الدكتور عمر عبدالله كامل في سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح</p> </div> <div class="field-name-field-categories"> <ul class="c-tags c-theme-ul-bg"><li><a href="/books/controversial-issues/concepts">مفاهيم يجب أن تصحح</a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><div class="c-shop-product-details-2"> <div class="c-product-gallery"> <div class="c-product-gallery-content"> <div class="c-zoom"> <img src="/sites/default/files/2020-06/hadeth.jpg" width="1314" height="1925" alt="كلمة هادئة في حديث افتراق الأمة" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="row c-product-gallery-thumbnail"> <div class="c-product-thumb col-xs-3"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/2020-06/hadeth.jpg?itok=djQRpY1i" width="150" height="220" alt="كلمة هادئة في حديث افتراق الأمة" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-link-id field--type-integer field--label-hidden field__item">104</div> <div class="c-product-new">مصور</div><div class="c-product-sale">Off</div> <div class="field field--name-field-book-pdf field--type-file field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><iframe class="pdf" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="no" width="100%" height="500px" src="/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fokamel.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbooks%2F2020-09%2Fmfaheem12_21_21.pdf" data-src="https://okamel.com/sites/default/files/books/2020-09/mfaheem12_21_21.pdf" title="mfaheem12_21_21.pdf"></iframe> </div> </div> <section class="c-comments"> <div class="c-content-title-1"> <h3 class="c-font-uppercase c-font-bold"> إضافة تعليق </h3> <div class="c-line-left"></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=152&amp;2=comment&amp;3=comment" token="ZM7wl_t0KDeRO24NHjt5ohgLgQ6F70FN5-uH7lCUQFE"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 07 Jun 2021 08:21:02 +0000 عمر عبدالله كامل 152 at https://okamel.com https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9#comments كلمة هادئة في التطرف طريق الإرهاب https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81_%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8 <span>كلمة هادئة في التطرف طريق الإرهاب</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">عمر عبدالله كامل</span></span> <span>اثنين, 06/07/2021 - 11:19</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>كلمة هادئة في التطرف طريق الإرهاب من مؤلفات فضيلة الدكتور عمر عبدالله كامل في سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح</p> </div> <div class="field-name-field-categories"> <ul class="c-tags c-theme-ul-bg"><li><a href="/books/controversial-issues/concepts">مفاهيم يجب أن تصحح</a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><div class="c-shop-product-details-2"> <div class="c-product-gallery"> <div class="c-product-gallery-content"> <div class="c-zoom"> <img src="/sites/default/files/2021-06/mfaheem20.jpg" width="919" height="1300" alt="كلمة هادئة في التطرف طريق الإرهاب" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="row c-product-gallery-thumbnail"> <div class="c-product-thumb col-xs-3"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/2021-06/mfaheem20.jpg?itok=LA6rCzrH" width="156" height="220" alt="كلمة هادئة في التطرف طريق الإرهاب" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-link-id field--type-integer field--label-hidden field__item">103</div> <div class="c-product-new">مصور</div><div class="c-product-sale">Off</div> <div class="field field--name-field-book-pdf field--type-file field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><iframe class="pdf" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="no" width="100%" height="500px" src="/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fokamel.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbooks%2F2020-09%2Fmfaheem12_21_20.pdf" data-src="https://okamel.com/sites/default/files/books/2020-09/mfaheem12_21_20.pdf" title="mfaheem12_21_20.pdf"></iframe> </div> </div> <section class="c-comments"> <div class="c-content-title-1"> <h3 class="c-font-uppercase c-font-bold"> إضافة تعليق </h3> <div class="c-line-left"></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=151&amp;2=comment&amp;3=comment" token="6scgbwkmUNbnaHe4ylv3Lx1dPFN5sdnJ3Jo-DPrg0dk"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 07 Jun 2021 08:19:19 +0000 عمر عبدالله كامل 151 at https://okamel.com https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81_%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8#comments كلمة هادئة في التنزيه https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87 <span>كلمة هادئة في التنزيه</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">عمر عبدالله كامل</span></span> <span>اثنين, 06/07/2021 - 11:17</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>كلمة هادئة في التنزيه من مؤلفات فضيلة الدكتور عمر عبدالله كامل في سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح</p> </div> <div class="field-name-field-categories"> <ul class="c-tags c-theme-ul-bg"><li><a href="/books/controversial-issues/concepts">مفاهيم يجب أن تصحح</a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><div class="c-shop-product-details-2"> <div class="c-product-gallery"> <div class="c-product-gallery-content"> <div class="c-zoom"> <img src="/sites/default/files/2021-06/mfaheem19.jpg" width="922" height="1303" alt="كلمة هادئة في التنزيه" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="row c-product-gallery-thumbnail"> <div class="c-product-thumb col-xs-3"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/2021-06/mfaheem19.jpg?itok=mqU33G7q" width="156" height="220" alt="كلمة هادئة في التنزيه" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-link-id field--type-integer field--label-hidden field__item">102</div> <div class="c-product-new">مصور</div><div class="c-product-sale">Off</div> <div class="field field--name-field-book-pdf field--type-file field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><iframe class="pdf" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="no" width="100%" height="500px" src="/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fokamel.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbooks%2F2020-09%2Fmfaheem12_21_19.pdf" data-src="https://okamel.com/sites/default/files/books/2020-09/mfaheem12_21_19.pdf" title="mfaheem12_21_19.pdf"></iframe> </div> </div> <section class="c-comments"> <div class="c-content-title-1"> <h3 class="c-font-uppercase c-font-bold"> إضافة تعليق </h3> <div class="c-line-left"></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=150&amp;2=comment&amp;3=comment" token="cufSITIrymlp6AxYdXkBLg3KVvMCgvaXU90mZs2zpbY"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 07 Jun 2021 08:17:45 +0000 عمر عبدالله كامل 150 at https://okamel.com https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%87#comments كلمة هادئة في المجاز https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2 <span>كلمة هادئة في المجاز</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">عمر عبدالله كامل</span></span> <span>اثنين, 06/07/2021 - 11:16</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>كلمة هادئة في المجاز من مؤلفات فضيلة الدكتور عمر عبدالله كامل في سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح</p> </div> <div class="field-name-field-categories"> <ul class="c-tags c-theme-ul-bg"><li><a href="/books/controversial-issues/concepts">مفاهيم يجب أن تصحح</a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><div class="c-shop-product-details-2"> <div class="c-product-gallery"> <div class="c-product-gallery-content"> <div class="c-zoom"> <img src="/sites/default/files/2021-06/mfaheem18.jpg" width="919" height="1303" alt="كلمة هادئة في المجاز" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="row c-product-gallery-thumbnail"> <div class="c-product-thumb col-xs-3"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/2021-06/mfaheem18.jpg?itok=NAu17VUx" width="155" height="220" alt="كلمة هادئة في المجاز" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-link-id field--type-integer field--label-hidden field__item">101</div> <div class="c-product-new">مصور</div><div class="c-product-sale">Off</div> <div class="field field--name-field-book-pdf field--type-file field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><iframe class="pdf" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="no" width="100%" height="500px" src="/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fokamel.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbooks%2F2020-09%2Fmfaheem12_21_18.pdf" data-src="https://okamel.com/sites/default/files/books/2020-09/mfaheem12_21_18.pdf" title="mfaheem12_21_18.pdf"></iframe> </div> </div> <section class="c-comments"> <div class="c-content-title-1"> <h3 class="c-font-uppercase c-font-bold"> إضافة تعليق </h3> <div class="c-line-left"></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=149&amp;2=comment&amp;3=comment" token="24KR1-tRKtPIrH8ngBO9o7ojxUdHa5v1mTgtA2NfNVc"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 07 Jun 2021 08:16:07 +0000 عمر عبدالله كامل 149 at https://okamel.com https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2#comments كلمة هادئة في حديث الجارية https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9 <span>كلمة هادئة في حديث الجارية</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">عمر عبدالله كامل</span></span> <span>اثنين, 06/07/2021 - 11:14</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>كلمة هادئة في حديث الجارية من مؤلفات فضيلة الدكتور عمر عبدالله كامل في سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح</p> </div> <div class="field-name-field-categories"> <ul class="c-tags c-theme-ul-bg"><li><a href="/books/controversial-issues/concepts">مفاهيم يجب أن تصحح</a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><div class="c-shop-product-details-2"> <div class="c-product-gallery"> <div class="c-product-gallery-content"> <div class="c-zoom"> <img src="/sites/default/files/2021-06/mfaheem17.jpg" width="917" height="1303" alt="كلمة هادئة في حديث الجارية" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="row c-product-gallery-thumbnail"> <div class="c-product-thumb col-xs-3"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/2021-06/mfaheem17.jpg?itok=bOEpNzJv" width="155" height="220" alt="كلمة هادئة في حديث الجارية" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-link-id field--type-integer field--label-hidden field__item">100</div> <div class="c-product-new">مصور</div><div class="c-product-sale">Off</div> <div class="field field--name-field-book-pdf field--type-file field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><iframe class="pdf" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="no" width="100%" height="500px" src="/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fokamel.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbooks%2F2020-09%2Fmfaheem12_21_17.pdf" data-src="https://okamel.com/sites/default/files/books/2020-09/mfaheem12_21_17.pdf" title="mfaheem12_21_17.pdf"></iframe> </div> </div> <section class="c-comments"> <div class="c-content-title-1"> <h3 class="c-font-uppercase c-font-bold"> إضافة تعليق </h3> <div class="c-line-left"></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=148&amp;2=comment&amp;3=comment" token="vmyEvyDHkO205FAqZmhHSW9Hd66MZmekRfQSoDC8gk0"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 07 Jun 2021 08:14:12 +0000 عمر عبدالله كامل 148 at https://okamel.com https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9#comments كلمة هادئة في الأشاعرة والماتريدية https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9 <span>كلمة هادئة في الأشاعرة والماتريدية</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">عمر عبدالله كامل</span></span> <span>اثنين, 06/07/2021 - 11:12</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>كلمة هادئة في الأشاعرة والماتريدية من مؤلفات فضيلة الدكتور عمر عبدالله كامل في سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح</p> </div> <div class="field-name-field-categories"> <ul class="c-tags c-theme-ul-bg"><li><a href="/books/controversial-issues/concepts">مفاهيم يجب أن تصحح</a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><div class="c-shop-product-details-2"> <div class="c-product-gallery"> <div class="c-product-gallery-content"> <div class="c-zoom"> <img src="/sites/default/files/2021-06/mfaheem16.jpg" width="931" height="1303" alt="كلمة هادئة في الأشاعرة والماتريدية" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="row c-product-gallery-thumbnail"> <div class="c-product-thumb col-xs-3"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/2021-06/mfaheem16.jpg?itok=RjaJ9X2_" width="157" height="220" alt="كلمة هادئة في الأشاعرة والماتريدية" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-link-id field--type-integer field--label-hidden field__item">99</div> <div class="c-product-new">مصور</div><div class="c-product-sale">Off</div> <div class="field field--name-field-book-pdf field--type-file field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><iframe class="pdf" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="no" width="100%" height="500px" src="/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fokamel.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbooks%2F2020-09%2Fmfaheem12_21_16.pdf" data-src="https://okamel.com/sites/default/files/books/2020-09/mfaheem12_21_16.pdf" title="mfaheem12_21_16.pdf"></iframe> </div> </div> <section class="c-comments"> <div class="c-content-title-1"> <h3 class="c-font-uppercase c-font-bold"> إضافة تعليق </h3> <div class="c-line-left"></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=147&amp;2=comment&amp;3=comment" token="75VKBOO5PPHDKxuDwIu1DqdnoPwlTe88CQUDvGbe9P0"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 07 Jun 2021 08:12:01 +0000 عمر عبدالله كامل 147 at https://okamel.com https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9#comments كلمة هادئة في التصوف بين الإفراط والتفريط https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B7 <span>كلمة هادئة في التصوف بين الإفراط والتفريط</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">عمر عبدالله كامل</span></span> <span>اثنين, 06/07/2021 - 11:09</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>كلمة هادئة في التصوف بين الإفراط والتفريط من مؤلفات فضيلة الدكتور عمر عبدالله كامل في سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح</p> </div> <div class="field-name-field-categories"> <ul class="c-tags c-theme-ul-bg"><li><a href="/books/controversial-issues/concepts">مفاهيم يجب أن تصحح</a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><div class="c-shop-product-details-2"> <div class="c-product-gallery"> <div class="c-product-gallery-content"> <div class="c-zoom"> <img src="/sites/default/files/2020-06/alt9wf.jpg" width="1307" height="1892" alt="كلمة هادئة في التصوف بين الإفراط والتفريط" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="row c-product-gallery-thumbnail"> <div class="c-product-thumb col-xs-3"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/2020-06/alt9wf.jpg?itok=TFRRlNvu" width="152" height="220" alt="كلمة هادئة في التصوف بين الإفراط والتفريط" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-link-id field--type-integer field--label-hidden field__item">98</div> <div class="c-product-new">مصور</div><div class="c-product-sale">Off</div> <div class="field field--name-field-book-pdf field--type-file field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><iframe class="pdf" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="no" width="100%" height="500px" src="/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fokamel.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbooks%2F2020-09%2Fmfaheem12_21_15.pdf" data-src="https://okamel.com/sites/default/files/books/2020-09/mfaheem12_21_15.pdf" title="mfaheem12_21_15.pdf"></iframe> </div> </div> <section class="c-comments"> <div class="c-content-title-1"> <h3 class="c-font-uppercase c-font-bold"> إضافة تعليق </h3> <div class="c-line-left"></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=146&amp;2=comment&amp;3=comment" token="AdiB7qpCr-cJqVv_Pyj5A_P7VztIMRZb41Piolka_uQ"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 07 Jun 2021 08:09:18 +0000 عمر عبدالله كامل 146 at https://okamel.com https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B7#comments كلمة هادئة في حقوق غير المسلمين https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86 <span>كلمة هادئة في حقوق غير المسلمين</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">عمر عبدالله كامل</span></span> <span>اثنين, 06/07/2021 - 11:07</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>كلمة هادئة في حقوق غير المسلمين من مؤلفات فضيلة الدكتور عمر عبدالله كامل في سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح</p> </div> <div class="field-name-field-categories"> <ul class="c-tags c-theme-ul-bg"><li><a href="/books/controversial-issues/concepts">مفاهيم يجب أن تصحح</a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><div class="c-shop-product-details-2"> <div class="c-product-gallery"> <div class="c-product-gallery-content"> <div class="c-zoom"> <img src="/sites/default/files/2021-06/mfaheem14.jpg" width="939" height="1303" alt="كلمة هادئة في حقوق غير المسلمين" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="row c-product-gallery-thumbnail"> <div class="c-product-thumb col-xs-3"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/2021-06/mfaheem14.jpg?itok=uoTKMA_c" width="159" height="220" alt="كلمة هادئة في حقوق غير المسلمين" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-link-id field--type-integer field--label-hidden field__item">97</div> <div class="c-product-new">مصور</div><div class="c-product-sale">Off</div> <div class="field field--name-field-book-pdf field--type-file field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><iframe class="pdf" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="no" width="100%" height="500px" src="/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fokamel.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbooks%2F2020-09%2Fmfaheem12_21_14.pdf" data-src="https://okamel.com/sites/default/files/books/2020-09/mfaheem12_21_14.pdf" title="mfaheem12_21_14.pdf"></iframe> </div> </div> <section class="c-comments"> <div class="c-content-title-1"> <h3 class="c-font-uppercase c-font-bold"> إضافة تعليق </h3> <div class="c-line-left"></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=145&amp;2=comment&amp;3=comment" token="a33qdQaTba_r0l1vv_FwBZIgC6oqt3O6UNjiRBrveEo"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 07 Jun 2021 08:07:27 +0000 عمر عبدالله كامل 145 at https://okamel.com https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86#comments كلمة هادئة في فهم السلف للأحاديث الموهمة للتشبيه https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87 <span>كلمة هادئة في فهم السلف للأحاديث الموهمة للتشبيه</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">عمر عبدالله كامل</span></span> <span>اثنين, 06/07/2021 - 11:05</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>كلمة هادئة في فهم السلف للأحاديث الموهمة للتشبيه من مؤلفات فضيلة الدكتور عمر عبدالله كامل في سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح</p> </div> <div class="field-name-field-categories"> <ul class="c-tags c-theme-ul-bg"><li><a href="/books/controversial-issues/concepts">مفاهيم يجب أن تصحح</a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><div class="c-shop-product-details-2"> <div class="c-product-gallery"> <div class="c-product-gallery-content"> <div class="c-zoom"> <img src="/sites/default/files/2021-06/mfaheem13.jpg" width="931" height="1303" alt="كلمة هادئة في فهم السلف للأحاديث الموهمة للتشبيه" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="row c-product-gallery-thumbnail"> <div class="c-product-thumb col-xs-3"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/2021-06/mfaheem13.jpg?itok=Kd5etaZ8" width="157" height="220" alt="كلمة هادئة في فهم السلف للأحاديث الموهمة للتشبيه" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-link-id field--type-integer field--label-hidden field__item">96</div> <div class="c-product-new">مصور</div><div class="c-product-sale">Off</div> <div class="field field--name-field-book-pdf field--type-file field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><iframe class="pdf" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="no" width="100%" height="500px" src="/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fokamel.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbooks%2F2020-09%2Fmfaheem12_21_13.pdf" data-src="https://okamel.com/sites/default/files/books/2020-09/mfaheem12_21_13.pdf" title="mfaheem12_21_13.pdf"></iframe> </div> </div> <section class="c-comments"> <div class="c-content-title-1"> <h3 class="c-font-uppercase c-font-bold"> إضافة تعليق </h3> <div class="c-line-left"></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=144&amp;2=comment&amp;3=comment" token="kGhyXRjxKgIZUFwM4OSLk4RJtCvZGBBdHZgDTVjBhOk"></drupal-render-placeholder> </section> Mon, 07 Jun 2021 08:05:08 +0000 عمر عبدالله كامل 144 at https://okamel.com https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%87%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81_%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%87%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%87#comments كلمة هادئة في أدب الحوار وقواعد الاختلاف https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81 <span>كلمة هادئة في أدب الحوار وقواعد الاختلاف</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">عمر عبدالله كامل</span></span> <span>أحد, 05/03/2020 - 18:49</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>كتاب كلمة هادئة في أدب الحوار وقواعد الاختلاف من مؤلفات فضيلة الدكتور عمر عبدالله كامل في سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح</p> </div> <div class="field-name-field-categories"> <ul class="c-tags c-theme-ul-bg"><li><a href="/books/controversial-issues/concepts">مفاهيم يجب أن تصحح</a></li></ul> </div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><div class="c-shop-product-details-2"> <div class="c-product-gallery"> <div class="c-product-gallery-content"> <div class="c-zoom"> <img src="/sites/default/files/2021-06/mfaheem12.jpg" width="925" height="1311" alt="كلمة هادئة في أدب الحوار وقواعد الاختلاف" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="row c-product-gallery-thumbnail"> <div class="c-product-thumb col-xs-3"> <img src="/sites/default/files/styles/medium/public/2021-06/mfaheem12.jpg?itok=W5TEE-Io" width="155" height="220" alt="كلمة هادئة في أدب الحوار وقواعد الاختلاف" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-link-id field--type-integer field--label-hidden field__item">95</div> <div class="c-product-new">مصور</div><div class="c-product-sale">Off</div> <div class="field field--name-field-book-pdf field--type-file field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><iframe class="pdf" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="" frameborder="no" width="100%" height="500px" src="/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fokamel.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbooks%2F2020-09%2Fmfaheem12_21_12.pdf" data-src="https://okamel.com/sites/default/files/books/2020-09/mfaheem12_21_12.pdf" title="mfaheem12_21_12.pdf"></iframe> </div> </div> <section class="c-comments"> <div class="c-content-title-1"> <h3 class="c-font-uppercase c-font-bold"> إضافة تعليق </h3> <div class="c-line-left"></div> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=32&amp;2=comment&amp;3=comment" token="cBy-k65ZpSZzYuUeFvRtIUCCtXu8GaU6qLNQDMe_kRI"></drupal-render-placeholder> </section> Sun, 03 May 2020 15:49:21 +0000 عمر عبدالله كامل 32 at https://okamel.com https://okamel.com/books/controversial-issues/concepts/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81#comments